Dynamische innovatie

Vooruitgang moet in dienst staan van de mens. Innovatie moet daarom zo worden herzien dat bedrijven, openbare instellingen en verenigingen op een duurzame manier meerwaarde kunnen creëren in dienst van hun klanten, burgers, werknemers of leden.

EPSA Innovation performance wil die partner zijn die haar klanten kan begeleiden bij de transformatie van hun modellen.
Op het vlak van innovatie hanteren wij een globale aanpak. Wij focussen op de grote sectorale uitdagingen van onze klanten om tastbare resultaten te genereren. We werken samen met de klanten een strategie uit, structureren het innovatiebeheer, zoeken pertinente financieringen (vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, regionale subsidies, aftrek voor innovatie-inkomsten, aftrek voor investering, …) en helpen bij de uitvoering van de projecten.

Onze interventies draaien rond zeer concrete schema’s die we evalueren aan de hand van indicatoren.

Onze expertises


Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling

Deze federale fiscale maatregel verlicht de personeelskosten in het kader van O&O-projecten of daarmee gelijkgestelde projecten.

Regionale en Europese subsidies voor onderzoek en innovatie

Regionale: DGO6, Innoviris, Vlaio
Europese: H2020 en Horizon Europe

Fiscale optimalisatie van innovatie-inkomsten

Vermindering van de belastinggrondslag op de gegenereerde netto-inkomsten uit octrooien, auteursrechten op software, kwekersrecht en licenties verbonden aan weesgeneesmiddelen.

Investeringsaftrek / belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Belastingverlaging in het kader van innoverende projecten

Waarom EPSA Innovation Performance ?

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

Dankzij een continue en polyvalente monitoring heeft EPSA Innovation Performance een reële expertise ontwikkeld in deze steeds veranderende sector. Wij helpen u het beste te halen uit de recente veranderingen in de regelgevende en fiscale ontwikkelingen, de incentives of de ondersteuning en subsidies die verband houden met deze problematieken.

Deze expertise berust in het algemeen bij ingenieurs en fiscalisten die al hun technische en fiscale knowhow aanwenden om de kwesties multidisciplinair aan te pakken, wat nodig is voor een goed begrip van de uitdagingen en risico’s.

Kennismaken met onze experten

EPSA Innovation performance heeft een globale visie op de beheersing van de innovatiefinanciering. Wij begeleiden onze klanten bij het beheer van de verandering om bij te dragen tot een duurzame prestatie.

Frédéric Jamet – Vennoot – EPSA Innovation Performance Director

epsa nieuws

KOM BIJ ONS WERKEN!