Verbeter uw cashflow

Sommige bedrijven hebben structureel of incidenteel kasoverschotten en ze zouden ongelijk hebben deze niet te benutten. Dit is traditioneel het geval bij verzekeringsmaatschappijen om maar een voorbeeld te noemen. Andere bedrijven hebben na een uitzonderlijke gebeurtenis- bijvoorbeeld een cessie – grote sommen geld verzameld en willen dit ter beschikking houden.

In beide gevallen gaat het erom de juiste beleggingsoplossingen te vinden, aangepast aan hun behoeften en met een optimale rentabiliteit en een aanvaardbaar risiconiveau.
Met een panoramisch overzicht van de markt en volledige objectiviteit helpen de financiële experts van EPSA u de juiste beslissingen te nemen. Een uitdaging, gezien de kritische aard van cash gerelateerde problemen en de overvloed aan beschikbare investeringsoplossingen op de markt.

De Epsa-methode

EEN NEUTRALE EN ERVAREN WAARNEMER

In dit geval komen de financiële experts van de EPSA erbij. Het is hun taak hun klanten te begeleiden bij de ontwikkeling van een oplossing voor de toewijzing van activa die perfect is afgestemd op hun tijdshorizon (korte, middellange of lange termijn), hun rentabiliteitsdoelstellingen en hun risiconiveau. Daartoe bekijkt EPSA als geïnformeerde marktwaarnemer volkomen objectief het aanbod van beleggingsinstrumenten van meerdere spelers (banken, beleggingsmaatschappijen, enz.), die zij onder de loep neemt en waarvan zij een kritische analyse maakt ten behoeve van haar klanten.

De experts van EPSA nemen niet de plaats in van de besluitvormers van het bedrijf van de klant (meestal de financiële afdeling), maar helpen hen bij het bepalen van de regels en de werkmethodes en bevelen gerichte ondersteuning aan. Ze kunnen ook weloverwogen adviezen geven over beleggingsoplossingen die door hun klanten worden overwogen of door hun partners (bijvoorbeeld banken) worden aanbevolen. Ten slotte voeren ze een prestatie- en risicobewaking uit, een nauwkeurige en regelmatige rapportering en uiteraard een permanente controle van de besluitvormingsprocessen om bedrijven te helpen hun cashflow in alle veiligheid op een duurzame manier te beheren.

Om de voor de hand liggende redenen van ethiek en onafhankelijkheid voor beheermaatschappijen ontvangt EPSA in dit geval alleen vaste vergoedingen.

KOM BIJ ONS WERKEN!