onze visie

Bij EPSA worden we gedreven door de overtuiging dat de organisatie van morgen een verantwoordelijke organisatie moet zijn. Deze ambitie stelt ons vandaag in staat een groep op te bouwen met een hoge menselijke meerwaarde. Dit collectieve project is een hefboom voor transformatie maar ook een bron van performantie en duurzame groei.

Als groeiende onderneming moet EPSA rekening houden met zijn sociale en ecologische voetafdruk. Deze controle en de koppeling van deze voetafdruk, in synergie met onze economische voetafdruk, leiden ons nu tot een sterke structurering van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die wordt gedreven door ons leiderschap en ons topmanagement bij EPSA.

Daarom engageert de hele Groep zich tot het aanpakken en uitvoeren van zulke projecten die door onze interne en externe belanghebbenden zijn geïdentificeerd.

Onze wereldwijde inzet

De EPSA-groep steunt de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties inzake de eerbiediging van de mensenrechten, de internationale arbeidsnormen, de bescherming van het milieu en de bestrijding van corruptie.

Met deze verbintenis geven we uitdrukking aan onze wens om deze beginselen te integreren in de strategie, cultuur en dagelijkse activiteiten van ons bedrijf, en om ze te bevorderen in onze invloedssfeer.

KOM BIJ ONS WERKEN!