Social & tax optimization

Uw loonkost, taksen, bijdragen en diverse heffingen betekenen een aanzienlijke kost voor uw structuur. Kostenbeheersing, het sturen van incentives en het zoeken naar besparingen zijn grote uitdagingen geworden. De Belgische wetgeving en uw verwachtingen zijn echter aanzienlijk veranderd: operationeel advies en kostenoptimalisatie zijn nodig, maar lang niet voldoende.

EPSA Social & Tax Optimization is één van de belangrijkste spelers op de markt met een globaal aanbod van geïntegreerde competenties -technisch, financieel en juridisch.
EPSA Social & Taks Optimization is gespecialiseerd in het analyseren van uw payroll en kan u helpen bij het optimaliseren van uw personeelskost en in de preventie en het proactieve beheer van risico’s waaraan de sociale wetgeving uw bedrijf blootstelt.
Onze teams helpen u in de domeinen optimalisatie van sociale lasten, vrijstellingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing, regionale en sectorale steunmaatregelen voor tewerkstelling, opleiding, ..

De medewerkers en vennoten van EPSA Belgium hebben ervaring opgedaan in sociale secretariaten, administraties (RSZ, arbeidsinspectie …) en kantoren gespecialiseerd in sociale lasten en fiscaliteit. Ze hebben meer dan vijftien jaar ervaring en zijn op de hoogte van de recentste veranderingen in de wetgeving. EPSA Belgium kan multidisciplinaire teams inzetten om optimaal te beantwoorden aan uw behoeften.

Onze expertise


Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

  • Overuren
  • Ploegen- en nachtarbeid
  • Werken in onroerende staat
  • Steunzones

REGIONALE PREMIES EN STEUNMAATREGELEN VOOR TEWERKSTELLING

Opleiding, aanwerving, integratie van personen met een handicap, stagebonussen, …

VERMINDERING VAN DE RSZ-BIJDRAGEN

  • Structurele vermindering
  • Doelgroepverminderingen

PREVENTIE IN SOCIALE ASPECTEN

Het payroll process beveiligen en de risico’s verkleinen gelinkt aan een inspectie.

Optimalisatie van de verzekeringspremies gelinkt aan arbeidsongevallen

Waarom EPSA Social & Tax optimization ?

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

Omdat wij een duidelijke en efficiënte methode hebben ontwikkeld om besparingsmogelijkheden te identificeren.

De Belgische wetgeving laat ons toe om terug te gaan in de tijd om optimalisaties en financiële voordelen op te sporen die op de organisatie hadden kunnen toegepast worden. Wij zorgen ervoor dat dit alsnog gecorrigeerd wordt en garanderen een continue toepassing naar de toekomst toe.

Kennismaken met onze experten

EPSA Social & Tax Optimization is één van de belangrijkste spelers op de markt met een globaal aanbod van geïntegreerde competenties -technisch, financieel en juridisch.
Met ons advies, het zoeken naar besparingen en het aanbieden van opleidingen hebben wij slechts één doel voor ogen: ervoor zorgen dat uw kosten, bijdragen en taxen die verband houden met personeelsuitgaven efficiënter worden besteed en meer renderen.

Sébastien Archinard – Partner – EPSA Social & Tax Optimization Director

    epsa nieuws

    KOM BIJ ONS WERKEN!