epsa foundation

De in oktober 2019 opgerichte EPSA Foundation heeft tot doel elk werk of project van algemeen belang en sociale aard te ondersteunen en te ontwikkelen die collectief bijdragen tot de begeleiding van kwetsbare groepen bij de toegang tot of het behoud van werk, met het oog op de bevordering van hun persoonlijke ontwikkeling, hun autonomie en hun sociale (re)integratie.

Bovendien voert het fonds acties uit ter ondersteuning van filantropische, educatieve en humanitaire projecten of ter bevordering van de bescherming van het natuurlijk milieu door binnen ons ecosysteem te werken aan de ecologische transitie en meer in het algemeen aan elk project van algemeen belang in overeenstemming met de doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling.

Met het oog hierop wil de EPSA Foundation bijdragen tot een wereld met een hoge menselijke meerwaarde door samen te werken met de jongsten voor een wereld die milieuvriendelijker is, en vervolgens door de meest kwetsbaren te steunen bij hun integratie of herintegratie in de beroepswereld. De EPSA Foundation maakt actie voor een generatie mogelijk om de toekomst voor te bereiden.

Beroepsinschakeling


8 Travail décent et croissance économique

Het ondersteunen van kwetsbare groepen bij het vinden of behouden van werk met het oog op het bevorderen van hun persoonlijke ontwikkeling, hun autonomie en hun sociale (her)integratie.

Als dienstverlenend bedrijf is ons menselijk kapitaal onze motor – het is niet meer dan logisch dat EPSA zich inzet voor volledige gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt.

Le pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises

In het verlengde van deze acties heeft EPSA sinds 2018 het Pacte avec les Quartiers pour l’Entreprise ondertekend.

PAQTE, een initiatief van het Franse Ministerie van Territoriale Cohesie en Betrekkingen met Regionale Overheden, dat door de partners van IMPACT en Bpifrance wordt voorgestaan, verbindt EPSA en de EPSA Foundation ertoe te werken aan een betere economische integratie van deze gebieden en hun inwoners. Rond de 4 pijlers (opleiden, sensibiliseren, werven en kopen) voeren EPSA en de EPSA Foundation concrete acties uit voor een reële impact.

  • OPLEIDEN: Interventie tijdens de maand van het ondernemerschap in de wijken van EPSA-managers bij zestig middelbare scholieren. Een hele ochtend lang konden zij hun parcours delen met jongeren die in een arbeiderswijk wonen, om hen aan te moedigen aan hun toekomst te werken, zonder wantrouwen of angst voor mislukking. Ze konden ideeën uitwisselen en praten over projecten, inspanning en veerkracht, door middel van hun levenservaringen en dagelijkse werkervaring.
  • WERVEN: Het HR-beleid van EPSA (en in het bijzonder het behalen van ons Diversiteitslabel) vereist dat alle kandidaten waarvan het profiel overeenkomt met het gezochte profiel door onze wervingsteams worden gecontacteerd, ongeacht hun opleiding, woonplaats of herkomst. Door dit beleid, gedreven door leiderschap, overtuigd dat het bedrijf zo inclusief mogelijk moet zijn, is 18% van onze medewerkers afkomstig van QPV.
  • SENSIBILISEREN: EPSA kon deelnemen aan 2 “Apprentissage Dating”-sessies waarop bedrijven jonge mensen van QPV Île-de-France konden ontmoeten die op zoek zijn naar een leercontract. Verschillende gekwalificeerde vergaderingen van 10 minuten stelden EPSA in staat om mogelijke kandidaten voor leerlingfuncties te identificeren en hen zeer concrete feedback te geven over hun profiel.
  • KOPEN: EPSA is partner van de Tournée des Achats Impactants (TAI), samen met IMPACT, het GESAT-netwerk en de groep Les Echos-Le Parisien. Het doel van deze TAI is om ondernemers van QPV’s en aangepaste bedrijven te ondersteunen bij hun promotie bij opdrachtgevers in Frankrijk. Het doel is om solidaire inkoopinitiatieven te concretiseren en verantwoorde aankooppraktijken te bespreken. Concreet verbindt EPSA zijn teams maar ook zijn netwerk van klanten ertoe om bij te dragen aan een sterkere aanwezigheid van bedrijven tijdens de Impact Purchasing Tour en zo de samenwerking tussen bedrijven zoveel mogelijk te bevorderen.
Article 1 Prendre le pouvoir sur l'avenir

EPSA heeft via de EPSA Foundation in 2019 zijn eerste partnerschap voor de integratie van jongeren met een arbeidersachtergrond gelanceerd, met de vereniging Article 1.
Article 1 begeleidt middelbare scholieren en studenten (waarvan 85% beursstudenten), met de sterke overtuiging dat het noodzakelijk is om alle talenten in Frankrijk te ontwikkelen om de gezichten en de visie op succes te vernieuwen, ongeacht de sociale, economische, territoriale of culturele afkomst.
Vandaag zetten meer dan 40 EPSA-vrijwilligers in Parijs, Lisses, Lyon, Toulouse en Sophia-Antipolis zich in voor op vaardigheden gebaseerd vrijwilligerswerk, in twee vormen:

  • Mentorschap : 2 tot 3 uur begeleiding per maand gedurende 1 jaar van een student tot academisch succes (Bac + 1 tot Bac + 5) en beroepsinschakeling. Hem steunen, zijn beroepservaring delen, deuren voor hem openen …
  • Begeleiding van collectieve workshops : 2 uur begeleiding van collectieve workshops in middelbare scholen over een onderwerp dat relevant is voor de jongeren, om hen te helpen hun wantrouwen te overwinnen en hen voor te bereiden op hun schoolcarrière en uiteindelijk op hun beroepsinschakeling.

GOED DOEL EPSA 2020 – 2022

De bescherming van de natuurlijke omgeving en de ecologische transitie is het “Goede Doel” van de groep voor 2020-2022, gekozen door meer dan de helft van de werknemers. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de band tussen de kindertijd en het milieu.

De milieu-uitdagingen vereisen een uitzonderlijk en gecoördineerd antwoord. Naast de algemene bewustwording is het nu ook nodig om te versnellen, en concreet. Dat is de hele ambitie van dit Goede Doel.

De EPSA Foundation steunt daarom gedurende 3 jaar, via een oproep tot projecten, 2 tot 3 structuren die zich richten op acties die jongeren sensibiliseren en vormen in de uitdagingen van de ecologische transitie.

Naast de winnende verenigingen heeft de deelname van EPSA een collectief momentum via Make.org.

Sinds eind 2019 werkt EPSA, via de EPSA Foundation, samen met andere bedrijven (Kering, Monoprix, EDF, JCDecaux, Citeo…), experts, instellingen, ngo’s en burgers om samen het project “Agissons ensemble pour l’environnement” te dragen.

Deze collectieve aanpak, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, is cruciaal om in de juiste richting te gaan. Met de steun van deskundigen en actoren in het veld zal hard moeten worden gewerkt om iedereen te integreren en de inspanningen van elk individu te laten meetellen.

Dit initiatief, dat mogelijk wordt gemaakt door Make.org, plaatst ons in een collectieve, consensuele en vooral langdurige (3 jaar) aanpak die varieert van het raadplegen van burgers tot het ondernemen van actie. Meer dan honderd EPSA-medewerkers hebben er reeds aan kunnen deelnemen.

Contacteer ons

    Raadpleeg ons beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens voor informatie over de uitoefening van uw rechten, waaronder het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van de gegevens die op dit formulier zijn verzameld.

    KOM BIJ ONS WERKEN!