Verhoog uw productiviteit

Met constante middelen kan de productiecapaciteit van een organisatie variëren van enkelvoudig tot vijfvoudig, of zelfs meer. De expertise van EPSA Operations & Procurement is gebaseerd op observatie, organisatiedesign en begeleiding van mensen. Het resultaat is potentieel aanzienlijke winst.

In de meeste organisaties is productiviteitswinst mogelijk. Dat is gebaseerd op een verbetering van de bestaande organisatie. Dit principe wordt gehanteerd in elk type van bedrijf, ongeacht de sector (industrie, diensten, ..) en het type afdeling (administratief personeel, productie, bouwplaatsen, studiebureaus, onderzoeksdiensten, onderhouds- en/of leveringsteams….), op voorwaarde dat het aanzienlijke personele middelen mobiliseert (van een paar honderd tot enkele duizenden mensen).

Organisaties auditeren en optimaliseren om productiviteitswinst te genereren zonder de teams ooit te overbelasten, onder druk te zetten of de kwaliteit van de dienstverlening te schaden, dat is allemaal de knowhow van EPSA Operations & Procurement op het gebied van productiviteitsoptimalisatie.

WAAROM DOEN BEDRIJFSLEIDERS EEN BEROEP OP EPSA ?

“Omdat ze actief proberen hun winstgevendheid te verhogen”, legt Régis Marique, directeur van de afdeling “Organizational Efficiency” van EPSA Operations & Procurement, uit.

Concreet kunnen dit snelgroeiende groepen zijn die hun leiderspositie in hun markt willen consolideren, bedrijven in ontwikkeling waarvan het managementteam zich bewust is van het bestaan van mogelijke productiviteitswinsten of bedrijven waarvan de winstgevendheid om de een of andere reden is verslechterd..

De EPSA-methode

VOORKOM WEERSTAND TEGEN VERANDERING

Om de teamproductiviteit te verhogen, vertrouwt EPSA op een dubbele expertise in teamorganisatie en begeleiding van mensen: het gaat om het overwinnen of beter nog – het vermijden van weerstand tegen verandering.

Om dit te doen ontwikkelde EPSA Operations & Procurement een bewezen methodologie van verschillende sequenties. Het begint allemaal met een voorstudie in de vorm van een audit, die het bestaan van potentiële bronnen van productiviteit valideert en in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot een negatieve reactie van de experts van EPSA.

“Deze mogelijkheid is echter uitzonderlijk”, merkt Régis Marique op. Meestal identificeren we belangrijke bronnen van inkomsten als gevolg van meerdere factoren, zoals een gebrek aan communicatie of opleiding, een ongelijke verdeling van de middelen … ”

Dit zijn allemaal disfuncties waar EPSA op zal wijzen door middel van een diagnose, gevolgd door een voorgestelde methodologie. Daarna komt de implementatiefase van het project. Het begint met het ontwerp van de organisatie (uitgevoerd in 2 tot 4 maanden, in samenwerking met de klant en gaat verder met de implementatie van het plan (6 tot 8 weken), dat niet kan zonder draagvlak voor verandering om de nieuwe organisatie duurzaam te maken.

“Het bedrijf versterkt zichzelf en het zal zijn productiviteitswinsten tot ver na onze tussenkomst voortzetten”, legt Régis Marique uit.

EEN VERBINTENIS TOT EFFICIËNTIE

Waar waar gaat EPSA Operations & Procurement dergelijke productiviteitswinst halen?

“Meestal gaat het om een beter gebruik van de bestaande krachten”, antwoordt Régis Marique. In zeldzame gevallen is de oplossing een vermindering van het aantal arbeidskrachten (intern of bij dienstverleners) of een combinatie van de twee hefbomen.

De productiviteitswinst is zeer aanzienlijk: voor een gemiddeld bedrag van € 1 dat geïnvesteerd wordt, boekt het bedrijf een winst van € 4,5 per jaar. Vanaf het eerste jaar kan deze winst in sommige organisaties twee of drie keer zo hoog zijn. Daarnaast streeft EPSA Operations & Procurement naar tastbare resultaten. De vaste vergoeding gaat gepaard met een resultaatsverbintenis: 50% van de vergoedingen van EPSA wordt alleen gefactureerd als de beloofde resultaten ook daadwerkelijk worden behaald.

KOM BIJ ONS WERKEN!